);

Gizlilik Politikası

ROBOTPOS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Robotpos Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“ROBOTPOS” veya “Şirket”)olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ROBOTPOS yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Görüntü Kaydı Alan CCTV Kayıtları.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, Log Kayıtları.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik mecralar üzerinden ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Şirket içi güvenliğin sağlanması•    Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

·         İşlem Güvenliği Bilgileri

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•    Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

B- MÜŞTERİLERİMİZ

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ROBOTPOS ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN, uyruk, Pasaport Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet Bilgisi, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finansal Bilgileriniz: Banka, Hesap ve Kart Bilgileri, Fatura ve Borç Bilgisi
 • Risk Yönetimi Bilgileriniz: Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, Video Kayıtları.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Talep ve Şikâyet Bilgisi Sipariş Bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri. Kullanıcı Adları, Şifreler, Log Kayıtları,
 • Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Anket ve Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•    Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Müşteri İşlem Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

•    Mesleki Deneyim Bilgisi

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Müşteri İşlem Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin ve Çağrı Merkezi Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Müşteri İşlem Bilgisi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası

•    Veri sorumlusunun meşru menfaati

•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

•    Risk Yönetimi Bilgileri

Talep ve Şikâyetlerin Yönetimi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini•    Veri sorumlusunun meşru menfaati•    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Kayıtlar
İşlem Güvenliğinin Sağlanması•    Veri sorumlusunun meşru menfaati

•    Sözleşmenin kurulması ve ifası

•    Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü

•           Müşteri İşlem Bilgisi

•          Kimlik Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yasa Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması•    Hukuki İşlem Bilgileri

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

 

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Verilen Hizmetler Kapsamında Şirket Sosyal Medya Hesaplarının ve İnternet Sitesinin Yönetilmesi•    Açık Rızanın Bulunması•    Kimlik Bilgisi

•    Meslek Bilgisi

•    Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Hizmetlerin Pazarlama, Tanıtım, Reklam ve Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Pazarlamaya İlişkin Bilgiler

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

C- TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ROBOTPOS ile ilişkiniz kapsamında yetkililerinizin ve/veya çalışanlarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN/VKN, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka ve Hesap Bilgileri, Fatura Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

 

AMAÇLARHUKUKİ SEBEPVERİ KATEGORİSİ
Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi•    Sözleşmenin kurulması ve ifası•    Kimlik Bilgisi

•    İletişim Bilgisi

•    Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini•    Veri sorumlusunun meşru menfaati•    Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması•    Hukuki İşlem Bilgisi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

E. ÇAĞRI MERKEZİ ARACILIĞIYLA İLETİŞİME GEÇİLMESİ

ROBOTPOS ile ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve konuşma esnasında bizimle paylaşmanız halinde diğer kişisel verileriniz sizlere doğru hitap edilebilmesi, talep, şikâyet takibinin yapılması ve cevaplandırılması, hizmet içeriklerimiz ile ilgili bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmekte saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak görüşmemiz esnasında telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu bölümde sayılan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

F. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Aydınevler Mah. Durak Sokak No:19 Maltepe/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, robotpos@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca ROBOTPOS’a daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan ROBOTPOS’ta bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@robotpos.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

G. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni ROBOTPOS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. ROBOTPOS, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. ROBOTPOS tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

Çerez ve İzleme Aracı Politikası

ROBOTPOS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

1. Veri sorumlusu

Robotpos Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (bundan böyle “biz” olarak anılacaktır), olarak web sitelerimiz üzerindeki Çerezlerin, Takip Araçların ve Sosyal Medya Eklentilerin kullanımı hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2. Tanım

Web sitelerimizde “Çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler, web sitelerimizden bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu, tarayıcı oturumunuz sırasında veya web sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydedecektir. Web sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar yüklenir. Bu, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunar. Tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamlarımızı içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve web sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için Çerezler kullanabiliriz. Web sitelerimizde pikseller, dönüşüm izleme gibi teknikler kullanabiliriz.

2.1.  Çerez Tipleri

Web sitelerimizde çeşitli çerezler kullanılmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler web sitemizin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

2.2. Amaçlar

Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Web sitelerinin belirli işlevlerinin gerçekleştirilmesi: Kullanılan Çerezler, web sitemizin ve belirli “rahat” işlevlerinin tarayıcınızın otomatik olarak tanınması yoluyla işlemesini sağlar.
 • Analiz ve istatistik: Çerezlerin kullanımı, diğer sayılı olanların yanında, kaç ziyaretçinin web sitemizi ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin web sitelerimizde nasıl hareket ettiğini, dolayısıyla hangi işlevleri kullandıklarını gözlemlememizi sağlar. Ayrıca, Çerezler istatistiksel amaçlarla değerlendirilen bilgileri toplayabilir.
 • Reklam / (Yeniden pazarlama) pazarlama: Ayrıca, (üçüncü taraf) Reklam veya pazarlama amaçlı Çerezler de web sitemizde bulunmaktadır. Bunlar, görüntülenen içeriğin ekranını tercihinize göre uyarlanmasına ve ortak şirketlerin web sitelerindeki reklamları size göstermemize yardımcı olur.

2.3. Saklama Süresi

Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: Oturum Çerezleri sadece web sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır, dolayısıyla web sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaretiniz süresince Çerez kullanılır.
 • Kalıcı Çerezler: Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılması mümkün kılınır.

3. Web sitelerimizde bulunan çerezlere ilişkin ileri bilgiler

Aşağıdaki bölümlerde, web sitelerimizdeki Çerezler hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

3.1. Gerekli Çerezler

Web sitelerimizde, web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan Çerezler aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

 • Kullanıcının alan adı bağlamında Çerezler izin durumunu kaydetme
 • Kullanıcının tarayıcıda JavaScript’i devre dışı bırakıp bırakmadığını kaydetme
 • Dil, yer, görüntülenecek arama sonuçları gibi tercihleri saklama
 • Web sitemizi ekranınıza en uygun şekilde gösterebilmemiz için tarayıcı ayarlarınızı okuma
 • Web sitelerini, erişilebilir kalması için eşit olarak yükleme
 • Web sitelerini nasıl kullandığınıza bağlı olarak web sitelerimizi gerçek zamanlı olarak optimize etmek

3.2. Analiz Çerezleri

Web sitelerimizde, web sitelerimizin kullanımını ölçmemizi sağlayan Çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Ziyaretçilerin sayısının web sitemizden takip edilmesi
 • Ziyaretçinin web sitelerini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan münhasır dijital kimliği kaydetme
 • Her ziyaretçinin web sitemizde geçirdiği süreyi takip etmek
 • Web sitelerini optimize etmek
 • Sitelerimizin hangi bölümlerinin geliştirilmesinin gerektiğini değerlendirmek

3.3. Sosyal Medya Çerezleri

Web sitelerimizde, web sitemizin içeriğini sosyal medya üzerinden paylaşmak böylece seçilen sosyal medyadaki kullanıcıların doğrudan web sitemizdeki belirli içerikleri paylaşması ve beğenmesi amacıyla Çerezler kullanılır.

Bu sosyal medya kanalları kişisel verilerinizi kendi amaçları için toplayabilir. Toplanan kişisel verileriniz ve sosyal medya taraflarınca belirlenen Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili sorumluların gizlilik ve Çerez politikalarını inceleyebilirsiniz:

 • https://en-gb.facebook.com/about/privacy (Facebook)
 • https://policies.google.com/privacy?hl=gb (GooglePlus ve Youtube)
 • https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn)
 • https://help.instagram.com/155833707900388 (Instagram)
 • https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (Pinterest)
 • https://privacy.xing.com/en (XING)
 • https://twitter.com/en/privacy (Twitter)
 • https://foursquare.com/legal/privacy (FourSquare)

3.4. Hedeflenmiş Reklam Çerezleri

Web sitelerimizde hedefli reklamlar ve içerik görüntülemek için Hedeflenmiş Reklam Çerezleri, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • İlgi alanlarınızı kaydetmek ve bunlara erişmek
 • Reklamlara kaç ziyaretçinin tıkladığını takip etme
 • İhtiyaçlarınıza, ilgi alanlarınıza veya tercihlerinize göre hazırlanmış reklamları göstermek için kullanılacak üçüncü taraf hizmetleri
 • Bir cihazdaki bir reklam başka bir cihazda bir eylemi tetiklediyse (“Cihazlar Arası İzleme”), birden fazla cihazı (ör. Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) bir ziyaretçiye eşleştirmek
 • İlgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş pazarlama e-postaları göndermek

4. Çerezlerin yönetimi & silinmesi ve onayın geri alınması

 • Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sitelerimizde Çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir başlık görünür. Kapat (X) düğmesini tıklatarak, web sitelerimizde Çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
 • Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve Çerezlerin ayarını devre dışı bırakarak ve önceden ayarlanmış Çerezleri silerek, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 • Üçüncü Şahıs Çerezleri ile ilgili rızanızı geri alınmasının istenmesi halinde, lütfen ilgili Çerezin sağlayıcısıyla iletişime geçin. Daha fazla bilgi, ilgili tedarikçinin veri koruma prensipleri veya Çerez bildiriminde mevcut olabilir. Erişim için lütfen yukarıda verilen linkleri kullanın.
 • Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bir web sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi de tarayıcınızın ayarlarından tercih edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakınız.
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
 • Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri devre dışı bıraktıktan sonra web sitemizi ziyaret edebileceğinizi ve kullanabileceğinizi unutmayın. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, Çerezlerin devre dışı bırakılması artık web sitemizin işlevlerini tam olarak kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

5. Sorumsuzluk

İş bu Çerez ve İzleme Aracı Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Yeni politikalar, yayınlandıklarında geçerli olacaktır. Politikalarımızı kabul etmemeniz halinde, tercihlerinizi tarayıcı ayarlarınızdan her zaman değiştirmelisiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Web sitelerimize erişmeye veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş Çerez ve İzleme Aracı Politikasına bağlı olmayı kabul edersiniz.